Prijavite se na našu mailing listu

    


RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU U BIHTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


RADNI SPOROVI KROZ SUDSKU PRAKSU U BIHDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

11. decembar 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, SARAJEVO
Hotel “Hollywood” (adresa: dr Pintola 23, Ilidža, Sarajevo)PREDAVAČ:

Maja PEJIĆ - ŠEHIĆ, sutkinja, Općinski sud SarajevoTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:


Općenito o radnom zakonodavstvu u pozitivnom pravu Bosne i Hercegovine - tendencije i utjecaji kapitalističkog sustava uobličeni u zakonodavstvo tranzicijske države, užurbana procedura donošenja zakona i izostanak javne rasprave o najbitnijim pitanjima i zakonskim rješenjima, naglo napuštanje baštine samoupravnog sustava i visokog stupnja zaštite radničkih prava te kreiranje novog zakonskog okvira po mjeri poslodavca (osobni dojam predavača temeljem analize legislative);  Česte izmjene Zakona o radu, proglašenje jedne od izmjena neustavnom (2015.), posljednja novelacija ZoR (2018.), dileme u tumačenju i primjeni pojedinih odredaba - osvrt na utjecaj turbulentnih zakonskih izmjena na sudski postupak i rješavanje radnih sporova;

OTKAZ kao jedan od zakonom propisanih načina prestanka ugovora o radu:
Vrste otkaza (različiti kriteriji podjele) - redovni i vanredni, otkaz na inicijativu poslodavca i otkaz na inicijativu zaposlenika, poslovno uvjetovan ili osobno uvjetovan otkaz itd.; Zakonom propisani razlozi za pojedine vrste otkaza; Materijalni i formalni uvjeti zakonitosti otkaza; Najčešće greške poslodavaca prilikom donošenja odluke o otkazu, a koje za posljedicu imaju nezakonitost otkaza

MOBING kao sociološki fenomen suvremenog društva i kao pravni osnov radnih sporova reguliran Zakonom o zabrani diskriminacije, u korelaciji sa Zakonom o radu i Zakonom o parničnom postupku:
Zakonska definicija mobinga kao vrste diskriminacije na radnom mjestu, kontinuiranim nefizičkim zlostavljanjem koje za cilj ili posljedicu ima degradaciju radnih uvjeta i profesionalnog statusa zaposlenika; Vrste mobinga; Specifičnost u odnosu na ostale oblike diskriminacije; Pravna zaštita - specifičnosti u okviru parničnog postupka - teret dokazivanja; Viktimizacija kao odmazda poslodavca za prijavu mobinga

PRIVREMENA MJERA iz Zakona o radu kojom se u postupcima utvrđivanja nezakonitosti otkaza ugovora o radu traži povrat zaposlenika na posao do pravosnažnog okončanja sudskog postupka, a sve u cilju zaštite zaposlenika od posljedica neopravdanog otkaza:
Posebna mjera kao institut materijalnog prava, u korelaciji sa odredbama parničnog postupka koje reguliraju sudsku mjeru osiguranja sa privremenom mjerom kao institut procesnog prava - sličnosti i razlike; Različita tumačenja identičnih odredaba ZoR koje reguliraju privremenu mjeru u FBiH, RS i u praksi susjednih država - neusuglašenost sudske prakse koja potpuno dovodi u pitanje ostvarenje cilja ovog zakonskog rješenja

PRIMJERI IZ SUDSKE PRAKSE - USPOREDNA METODA; PITANJA I ODGOVORIKOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija