Prijavite se na našu mailing listu

    


CROSO OBUKA ZA PRAKTIČAN RAD NA PORTALU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
TAZ,
 regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


CROSO 
OBUKA ZA PRAKTIČAN RAD NA PORTALU CENTRALNOG REGISTRA 
OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJADATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

24. mart 2020. godine, od 10:00 do 16:00 časova, BEOGRAD
Hotel “Palace” (adresa: Topličin venac 23, Beograd)TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Upoznavanje sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja:
Upoznavanje sa CR-om, načinom rada i njegovo predstavljanje kao elektronskog servisa namenjenog građanima i privredi;
Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje rad CR-a (pojašnjenja svih novina koje je doneo Zakon o CROSO sa posebnim osvrtom na članove koji se odnose na registraciju prijave, uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava u okviru informacionog sistema CROSO;  ažuriranje polja koja se odnose na šifre zanimanja.

Potrebni preduslovi za korišćenje Portala CR-a:
Kvalifikovani elektronski sertifikat; Ovlašćenja za rad na Portalu CR-a: kako do ovlašćenja, prikaz samostalnog dodeljivanja ovlašćenja na Portalu CR-a.

Praktičan rad na Portalu CR-a (obuka se vrši na testnom Portalu CR-a):
Prijava: Objašnjenje načina popunjavanja elektronske prijave, obavezna polja i slanje prijave u bazu CR-a;  pregled, čuvanje i štampanje MA obrasca;
Prijava članova porodice: objašnjenje načina prijavljivanja i odjavljivanja na obavezno socijalno osiguranje osiguranih lica;
Pregled/Promena/Odjava: objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost, pregled zaposlenih, korisnički nalog, opšti podaci; Promena - objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost; Storniranje pogrešno unete prijave.

Najčešće greške koje se javljaju u radu na Portalu Centralnog registra:
Detaljan prikaz do sada uočenih problema sa kojima se susreću obveznici prilikom rada na Portalu CR-a sa prikazom rešenja uočenih problema.

Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar (pregled i funkcionalnosti sajta CR-a, izdavanje i preuzimanje Uverenja sa Portala Centralnog registra.

Novine: Novi izveštajni sistem na Portalu CR-a, praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenim sa Portala CR-a; Automatska overa zdravstvenih kartica; preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica; Uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstva u okviru informacionog Sistema CROSO; Primena Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada(“Sl.glasnik RS, br 56/18) prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;

Diskusija vezana za sugestije koje se odnose na unapređenje Portala Centralnog registra; Pitanja i odgovori.

Po završetku Seminara učesnici će biti osposobljeni da: Uspešno putem portal CR-a elektronskim putem sprovodi prijave/odjave/promene na obavezno socijalno osiguranje; Efikasnije prepoznaje i rešava probleme; Brže i efikasnije radi na Portalu Centralnog registra; Bolje razume tehničke probleme vezane za sertifikate; Bolje sagledavanje zakonskih rešenja u materiji koja reguliše način rada Centralnog registra.KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     011/ 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs