Prijavite se na našu mailing listu

    


CROSO - OBUKA ZA PRAKTIČAN RAD NA PORTALU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
Jednodnevna O B U K A

CROSO 
OBUKA ZA PRAKTIČAN RAD NA PORTALU CENTRALNOG REGISTRA 
OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

30. jun 2020. godine
10:00 do 16:00 časova
Hotel “Palace” (adresa: Topličin venac 23, Beograd)


Dušica Šorgić
pomoćnik direktora za pravne poslove i poslove registra, CROSOCentralni registar obaveznog socijalnog osiguranja je elektronski servis, preko čijeg se Portala vrši prijava na obavezno socijalno osiguranje, i namenjen je obveznicima podnošenja prijave na obavezno socijalno osiguranje (poslodavcima) u elektronskom obliku, kao i osiguranicima, odnosno građanima radi provere svojih podataka o socijalnom osiguranju.

Od operativnog puštanja u rad Portala CROSO 2013. godine do danas, značaj i uloga Centralnog registra izuzetno su porasli.  Kako bi poslodavci ispunili svoje zakonske obaveze u odnosu na obavezu registracije prijave zaposlenih i radno angažovanih lica u svojoj organizaciji, neophodno je da se njihovi zaposleni obuče za rad na Portalu.


Poslednje novine koje ce biti posebno prezentovane na Seminaru obuhvataju:

• Izveštajni sistem na Portalu CR-a. Praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenim sa Portala CR-a.

• Automatsku overa zdravstvenih kartica. Preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija, vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica.

• Uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavlјenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava u okviru informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

• Primenu Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranje.


Pored toga biće obrađene i teme:

Najčešće greške koje se javljaju u radu na Portalu Centralnog registra. Detaljan prikaz do sada uočenih problema sa kojima se susreću obveznici prilikom rada na Portalu CR-a sa prikazom rešenja uočenih problema.

Upoznavanje sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja: Upoznavanje sa Centralnim registrom, načinom rada i njegovo predstavljanje kao elektronskog servisa namenjenog građanima i privredi. Upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje rad CR-a (pojašnjenje svih novina koje je doneo Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, број 95/2018 и 91/2019), sa posebnim osvrtom na članove koji se odnose na registraciju prijave, uspostavljanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavlјenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava u okviru informacionog sistema Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, ažuriranje polja koja se odnose na šifre zanimanja.

Potrebni preduslovi za korišćenje Portala CR-a. Kvalifikovani elektronski sertifikat. Ovlašćenja za rad na Portalu CR-a- kako do ovlašćenja, prikaz samostalnog dodeljivanja ovlašćenja na Portalu Centralnog registra.

Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar (pregled i funkcionalnosti sajta CR-a, izdavanje i preuzimanje Uverenja sa Portala Centralnog registra). 


U praktičnom delu Seminara polaznicima će biti prikazan praktičan rad na Portalu CR-a, na testnom Portalu CR-a:

Prijava: Objašnjenje načina popunjavanja elektronske prijave, obavezna polja i slanje prijave u bazu CR-a; Pregled, čuvanje i štampanje MA obrasca

Prijava članova porodice: objašnjenje načina prijavljivanja i odjavljivanja na obavezno socijalno osiguranje osiguranih lica

Pregled/Promena/Odjava: objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost, pregled zaposlenih, korisnički nalog, opšti podaci. Promena – objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost. Storniranje pogrešno unete prijave.


Po završetku Seminara učesnik će biti osposobljen da:

• Uspešno putem portalа Centralnog registra elektronskim putem sprovodi prijave/odjave/promene na obavezno socijalno osiguranje, upoznaje se postupkom dodele ovlašćenja za rad na portalu;

• Spozna funkcionalnosti sajta i portala Centralnog registra, upozna se sa načinom  izdavanja i preuzimanja različitih uverenja sa Portala Centralnog registra, automatskom overom zdravstvenih kartica, kao i postupkom ažiriranja polјa u prijavi koja se odnose na šifarnik zanimanja;

• Efikasnije prepoznaje i rešava problem u radu sa Portalom Centralnog registra;

• Brže i efikasnije radi na Portalu Centralnog registra;

• Bolje razume tehničke probleme vezane za elektronske sertifikate;

• Bolje sagledava zakonska rešenja u materiji koja reguliše način rada Centralnog registra.PREDAVAČ:

Dušica Šorgić, pomoćnik direktora za pravne poslove i poslove registra, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     011/ 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija